Sabtu, 28 Februari 2015

Sasakala Pangandaran

Mimitina mah Pangandaran téh ngarana Bojong Kalalar. Bojong hartina tempat anu taneuhna nyodor ka tengah laut. ari kalalar hartina diliwatan ku loba jelema. Nu jadi alesan pangna éta tempat loba diliwatan téh, lantaran tanahna lendo tur loba kadaharan.
Beuki lila Bojong Kalalar beuki ramé, jul-jol ku nu daratang. Ieu tempat téh saterusna mah robah jadi tempat pikeun néangan kadaharan pikeun jalma anu datang ti luar daerah. Lila-lila  éta tempat téh robah ngaranna jadi Pangandaran, nu boga harti tempat néangan kadaharan pikeun nu daratang (andar-andar).

 
Sumber: Folklor Sunda Populer karya Reiza D. Dienaputra, dkk. Penerbit Sastra Unpad Press

Tidak ada komentar:

Posting Komentar